logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Hein Bloemink - De schreeuw van Ambon (Haren)

Hein Bloemink - De schreeuw van Ambon (Haren)

Dit evenement is al geweest

Lezing over Hein Bloemink's nieuwste roman ‘De Schreeuw van Ambon’. Een politieke thriller over de Molukse Kwestie. Het boek is een mix van fictie en non-fictie.
Non-fictie: Het boek vertelt waarom Molukkers zich in 1950 verraden voelden door Nederland. Waarom hun woede ontaardde in gijzelingen en treinkapingen. Fictie: Het boek vertelt hoe in 1976 en 1977 in het diepste geheim werd geprobeerd Ambon te bevrijden van de Indonesische machthebbers. Hoe een listig complot werd gesmeed om de Republik Maluku Selatan (RMS) mogelijk te maken. In dit spannende verhaal wordt de jonge Molukse vrouw Dewi Rinsampessy in 1976 door het Indonesische regime tegen haar wil ingelijfd om de Nederlandse regering onder druk te zetten: Operatie Incasso. Het is de tijd van de treinkapingen. Nederland wordt door de Molukse acties keihard geconfronteerd met haar eigen daden in Nederlands-Indië en in de periode daarna. Dewi doet Nederland namens Indonesië een handreiking, maar die wordt resoluut afgewimpeld. Dat heeft gevolgen. Het wordt het begin van gebeurtenissen, waarbij Ambon de inzet wordt van een dreigende internationale crisis. Tegelijk ontluikt er een verboden liefde. Als Harko Latumena in opdracht van een advocaat bijna veertig jaar later, in 2016, onderzoek doet naar alles wat er destijds is gebeurd, zijn er mensen die de waarheid willen verdoezelen of ontkennen. Desnoods met geweld. Uiteindelijk wordt de Nederlandse regering voor de keuze gesteld: of de pijnlijke geschiedenis komt in de openbaarheid óf eindelijk verantwoording afleggen voor de manier waarop sinds 1950 met de Molukkers is omgegaan. Waar kiest de regering voor?

Tickets & Info

't Gorechthuis

hortuslaan 1 9751 BE Haren
Entree €6