logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Rosanne Hertzberger - Het Grote Niets

Rosanne Hertzberger - Het Grote Niets

Dit evenement is al geweest

Overal in de westerse wereld maken idealen plaats voor een zakelijk, redelijk, evidencebased bestaan. Wetenschap en big data worden steeds vaker als ultieme autoriteit aangeroepen om persoonlijke keuzes te rechtvaardigen. In haar Nieuw Licht-essay 'Het grote niets' laat Rosanne Hertzberger zien hoe de wetenschap onze idealen om zeep hielp. Wetenschap is volgens haar meer dan lege cijfers. Zij gaat hierover in gesprek met de filosofen Coen Simon en Frank Meester. Wetenschapsfilosofe Trudy Dehue reageert op haar betoog.
In navolging van Steve jobs zit in de hele westerse wereld een nieuwe hyperactieve elite in kleermakerszit op de grond ademhalingen te tellen. Ieder voor zich, emoties negerend, starend in het grote niets. Maar de nieuwe mediterende klasse maakt fouten. Ze vergeet de mens zelf: dat smerige, snuivende, agressieve, geile verwarde, irrationele kuddedier dat tot God bidt en gelijk wil krijgen. In haar essay analyseert en fileert Herztberger de dwalingen van de moderne mens op een manier die doet denken aan de beroemde theorie van Francis Bacon in zijn zeventiende-eeuwse Novum Organum Scientiarum. Hoe kunnen we de wetenschap redden van lege cijfers te redden en de wereld van een nihilistische dystopie?

Tickets & Info
Rosanne Hertzberger - Het Grote Niets

Academiegebouw

Broerstraat 5 9712CP Groningen
Entree €7,50 / €5 (SG-kortingspas, studenten)