logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Philippe Dudouit - The Dynamics of Dust

Philippe Dudouit - The Dynamics of Dust

Dit evenement is al geweest

Philippe Dudouit documenteert de nieuwe relaties die de verschillende inheemse en van oudsher nomadische bewoners van de Sahel-Sahara regio gevormd hebben met een gebied dat ze niet langer vrijelijk – of veilig – kunnen doorkruisen. De regio, een voormalig toeristenparadijs, is nu officieel verboden terrein voor buitenlanders vanwege een aantrekkende ontvoeringsindustrie. Dit heeft de toch al nijpende economische situatie nog erger gemaakt: doordat grote delen van de bevolking een inkomen verloren dat essentieel was voor hun levensonderhoud.
Op het eerste gezicht lijken de problemen in dit gebied dit te wijten aan de opkomst van islamitisch terrorisme, maar een nadere blik onthult een realiteit die veel complexer is. De regio moet het hoofd bieden aan een gevaarlijke cocktail van onderontwikkeling, armoede en staatsfalen. De nieuwe, transnationale machtsconstellatie wordt bepaald door bewapende islamisten, mensenhandelaars, drugs- en wapensmokkelaars, naast internationale belangen om olie-, goud- en uraniummijnbouwrechten. Het ontbreken van een politieke visie voor de toekomst van de regio, in combinatie met toenemende woestijnvorming als gevolg van klimaatverandering, vormt een scenario waarin een gedoemde generatie opgroeit.
Het werk van Philippe Dudouit is gebaseerd op diepgaande historische, geopolitieke en cartografische documentatie, onderzoek en analyse. Als zodanig vormt deze tentoonstelling een fotografische langetermijnstudie naar de sociaal-politieke evolutie van de Sahel-Saharische zone. Wo t/m zo 12-18 uur.

Tickets & Info
Philippe Dudouit - The Dynamics of Dust

Noorderlicht Fotogalerie

Akerkhof 12 9711JB Groningen
Entree €4 / €2 (studenten) / gratis (t/m 12 jaar)