logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Capriolen in grafiek. De Ploeg 1918-1928

Capriolen in grafiek. De Ploeg 1918-1928

Dit evenement is al geweest

Zoutzuur op de etsplaat kletsen. Houtsneden maken met het mes in de volle vuist. De grafiek van De Ploeg uit de jaren twintig is beroemd geworden om de ongekunstelde, rauwe manier waarop de leden van de Groninger Kunstkring de grafische technieken toepasten. Achter de spontaniteit en onbehouwenheid van de voorstellingen gaat echter een grote variatie aan experimentele, vaak tijdrovende handelingen schuil. De tentoonstelling ‘Capriolen in grafiek. De Ploeg 1918-1928’ belicht de onconventionele werkwijzen die de leden van De Ploeg in hun grafische capriolen aan de dag legden. In totaal worden zo’n zeventig etsen, litho’s, hout- en linoleumsneden getoond van Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan G. Jordens, Jan Altink, Alida Pott, George Martens, Jan van der Zee, Wobbe Alkema, Ekke Kleima, Johan Faber en H.N. Werkman. Di t/m zo 10-17 uur.

Tickets & Info
Capriolen in grafiek. De Ploeg 1918-1928.

GRID Grafisch Museum

Sint Jansstraat 2 9712 JN Groningen
Entree €7,50 / €3 (basisschool) / €5 (voortgezet onderwijs, 65+, CJP-pas, studenten) / gratis (t/m 4 jaar, Museumjaarkaart, Stadjerspas)