logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Menno de Bree: organisatiekwaad en werkongeluk

Menno de Bree: organisatiekwaad en werkongeluk

Dit evenement is al geweest

In een nieuwe serie met Menno de Bree onderzoeken we waarom organisaties ook een bron van ellende en ongeluk kunnen zijn en het werkplezier negatief beïnvloeden. In iedere lezing staat een ander filosofisch perspectief centraal.

Natuurlijk is het zo dat werk en organisaties voor ontplooiingsmogelijkheden zorgen, voor kapitaal, sociale verbanden, netwerken en projecten zorgen die het mogelijk maken andere mensen te ontmoeten, aan projecten te werken op een schaal die voor individuen onhaalbaar is - en zelfs als je een bullshitbaan hebt, levert dat (hopelijk) altijd nog geld op waarmee je ‘leuke dingen’ kunt doen.

Maar organisaties (en werk) vormen ook een bron van ellende en ongeluk. Sommige van die bronnen hebben te maken met jouw specifieke omstandigheden: een leidinggevende die niet kan leidinggeven, een organisatie zonder duidelijk doel, een collega die stinkt. Het kan ook zijn dat je een conflictueus karakter hebt, geen reëel zelfbeeld hebt, of je doelen veel te hoog stelt. Het is dan lastig om gelukkig te worden.

Tickets & Info

Forum Groningen

Nieuwe Markt 1 9712 KJ Groningen
Entree €12,50