logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Geert Buelens: De erfenis van mei '68

Geert Buelens: De erfenis van mei '68

Dit evenement is al geweest

In de jaren zestig werd alles anders: mensen gingen zich anders kleden en anders gedragen, de seksuele moraal werd losser, de popcultuur verenigde een hele generatie. Dat we vijftig jaar later nog altijd discussiëren over de erfenis van de Golden Sixties, suggereert dat niet iedereen even blij was (en is) met al die veranderingen. Dichter, essayist en hoogleraar Nederlandse Letterkunde Geert Buelens, auteur van het net verschenen 'De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis' gaat in op deze grote culturele veranderingen. Niet de veelgeroemde studentenleiders ziet hij als de aanstokers van het verzet, maar de oudere middenklassers die zich al sinds de late jaren vijftig uitspraken tegen de nucleaire wapenwedloop.

Tickets & Info
Geert Buelens: De Erfenis van Mei '68

Academiegebouw

Broerstraat 5 9712CP Groningen
Entree €4 / gratis (studenten)